Terug

 

 

A B C
D E F
G H I
J K L
M N O
P Q R
S T U
V W X
IJ Z blanko

Zoeken

 

KLIK OP EEN TITEL OM TE OPENEN
KLIK NOGMAALS OM TE SLUITEN

L

LEEUW
 

Een leeuw is eigenlijk iemand

Die bang is voor niemand

 

Zijn ogen en zijn neus

Zijn groter dan die van een reus

En zijn muil

Is een ware moordkuil

 

Met zijn klauw

Is een leeuw geweldig gauw

Met zijn staart

Gooit hij een schutter van zijn paard

 

En met zijn tanden

Durft hij de hele schutterij wel aan te randen

Enfin, hij is altijd het verscheurendste beest

Onder de dieren geweest

 

Onlangs heeft hij immers in Londen

Nog een juffrouw verslonden

Doch, nu ik mij bezin

Was hij het niet, het was de leeuwin

 

De leeuw wordt viervoetig geboren

Twee van achteren en twee van voren

Of, volgens anderen, twee aan zijn rechterhand

En de twee andere aan deze kant

 

De leeuw zijn gemalin

Is mevrouw de leeuwin

En de jongelui, zolang zij zich met de borst behelpen

Noemt men gewoonlijk welpen

 

Gouden leeuwen en leeuwen van hout

Mitsgaders de Hollandse, worden heel oud

Men ziet ze nog wel op uithangborden en schilden

Doch zeldzaam in 't woud bij de wilden

 

Komt ooit een ware leeuw rechtstreeks op u aan

Dan is 't beste om maar regelrecht uit de weg te gaan

Doch niet als hij opgezet of dood is

Daar er in dat geval volstrekt geen nood is

LIED TER ERE VAN MOEDER
 

Zou ik niet mijn moeder eren

Ach, wat doet zij niet voor mij

Al wat nut heeft mag ik Ieren

Ben ik vrolijk, zij is blij

Ben ik ziek, ik hoor haar klagen

En wanneer zij bij mij zit

Met haar ogen toegeslagen

Dan geloof ik dat zij bidt

Met haar ogen toegeslagen

Dan geloof ik dat zij bidt

 

Ja, dan bidt zij dat ik spoedig

Mag bevrijd zijn van die smart

Ben ik beter, lieve moeder

O, hoe dankbaar klopt uw hart

Grote God, o laat haar leven

Tot mijn voorspoed, tot mijn vreugd

Welk 'n droefheid zou het wezen

Haar te missen in mijn jeugd

Welk 'n droefheid zou het wezen

Haar te missen in mijn jeugd

LUILAK, BEDDENZAK
 

Luilak, beddenzak

Staat om negen uren op

Negen uren, hallef tien

Kan de luilak nog niet zien

LUILAK, LUILAK
 

Belletje trekken, luilak wekken

Luilak is niet opgestaan

Heeft zijn ogen weer dicht gedaan

Belletje, belletje, klop, klop, klop

Luilak, sta nu toch eens op